Copyright: web-design.cz Created by: L. Výskala
Vítáme Vás na  naších stránkách.

Jsme rádi za Váš zájem o naší práci, díky kterému jste se dostali až sem.


Na začátek by jsme Vás rádi rámcově seznámili s možnostmi, které Vám můžeme v oblasti

POŘÁDÁNÍ A TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ KULTURNÍCH AKCÍ

nabídnout s přihlédnutím na finanční podmínky a nároky.

Jedná se o ozvučení a nasvícení daného prostoru počínaje mluveným slovem, přes reprodukovanou hudbu s doprovodem, či živou kapelou doprovázenou např. velkoplošnou projekcí..